Skip to main content

Ben je afhankelijk van een balansrolstoel om je mobiliteit te behouden? Dan begrijp je ongetwijfeld de cruciale rol die dit hulpmiddel speelt in je dagelijks leven. Maar wat als de kosten van zo’n rolstoel buiten je budget vallen? Gelukkig zijn er verschillende manieren waarop je financiële steun kunt krijgen, zoals via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), het Persoonsgebonden Budget (PGB), het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en zelfs via een crowdfunding.

Wat is WMO, PGB, UWV en Crowdfunding?

De WMO is bedoeld om mensen te helpen die ondersteuning nodig hebben bij het zelfstandig kunnen blijven wonen en deelnemen aan de samenleving. Het PGB geeft je de vrijheid om zelf zorg in te kopen en te organiseren, waaronder ook de aanschaf van hulpmiddelen zoals een balansrolstoel. Het UWV biedt ondersteuning aan mensen met een arbeidsbeperking, waaronder het verstrekken van hulpmiddelen die nodig zijn om te kunnen werken. Crowdfunding is een methode waarbij mensen geld inzamelen bij een grote groep mensen om een bepaald doel te financieren, zoals de aanschaf van een balansrolstoel.

Hoe kun je deze steun aanvragen?

Om gebruik te maken van financiële steun via de WMO, PGB, UWV of crowdfunding voor een balansrolstoel, moet je een aanvraag indienen bij de desbetreffende instantie of een crowdfundingcampagne starten. Dit kan een proces zijn dat enige tijd in beslag neemt en waarbij mogelijk ook medische informatie en ondersteuning van een zorgprofessional nodig is. Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden en procedures voor subsidieverstrekking of crowdfunding.

Wie kan hiervan profiteren?

Een groot deel van degenen die afhankelijk zijn van een balansrolstoel kan in aanmerking komen voor enige vorm van financiële steun. Dit geldt niet alleen voor mensen met een permanente beperking, maar ook voor mensen die tijdelijk of situatieafhankelijk hulp nodig hebben, zoals na een operatie of bij revalidatie.

Conclusie

Als je je afvraagt of het mogelijk is om financiële steun te krijgen voor de aanschaf van een balansrolstoel, is het antwoord een volmondig ja. Door gebruik te maken van de WMO, PGB, UWV of crowdfunding kun je financiële ondersteuning krijgen die je helpt bij het bekostigen van dit belangrijke hulpmiddel. Neem contact op met de desbetreffende instantie of start een crowdfundingcampagne voor meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden.

Wil je meer advies over hoe je financiële steun kunt krijgen voor een balansrolstoel? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder met het vinden van de juiste oplossing voor jouw balansrolstoel, inclusief advies over crowdfunding. Hier vind je onze contactgegevens.

We schreven al eerder een artikel over het aanvragen van een balansrolstoel via de gemeente (WMO) dit kun je hier teruglezen.

Leave a Reply